Политика на приватност

 

1 Информациите што ги собираме

1.1 Собираме информации што можат да ни помогнат да ги подобриме нашите интернет страници. Некои информации ги бараме од Вас директно, но останатите информации се собираат автоматски. Сите информации собрани автоматски се зачувуваат во збирна форма и не можат да се користат за да ве идентификуваат како одредена индивидуа. Повремено ве прашуваме за информации што на моменти можат да бидат лични и приватни.

Како резултат на тоа, собраните информации може да бидат поделени во две главни категории:

a) Збирна статистика за посетители

б) Лични информации што може да се користат за идентификување

Ние не ги поврзуваме збирните статистички податоци за посетителите со личните информации за идентификување.
 

Збирна статистика за посетители

Кога ја посетувате нашата интернет страница автоматски собираме општи информации за вашиот компјутер и неговата локација, како и интернет страницата од каде сте пристапиле, доколку е тоа применливо. Овие информации не можат да се користат за да Ве идентификуваат како индивидуа. Овие информации се користат само во збирна форма за да нè информираат од каде доаѓаат нашите посетители, што гледаат и на што реагираат и на што поминуваат најмногу време.

Информации што ги собираме автоматски:

o Поддршка за колачиња од прва страна (без разлика дали дозволувате да поставиме колаче на вашиот компјутер)

o Идентификација на посетител (обезбедено од колаче што го ставаме на Вашиот компјутер кога е тоа можно)

o Упатувач (т.е. од каде сте пристапиле, на пр. google.com)

o Датум и време на посета o Регионални и јазични поставки (за да одредите во која земја се наоѓате)

o Оперативен систем (Windows, OS X, Linux, iOS, Android итн.)

o Прелистувач и верзија на прелистувач (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari итн.)

o Резолуција на екранот (1280x1024, 1024x768, итн.)

o Поддршка на JavaScript

o Поддршка за Java

o ИП адреса (компјутерска адреса на интернет)

o Насловот на страницата што ја гледате

o УРЛ-то на страницата што ја гледате

Лични информации што може да се користат за идентификување

Во дадена ситуација треба да собереме повеќе лични податоци за Вас. Некои области/делови на нашата интернет страница може да побараат да се регистрирате за да се најавите; може да побараме информации од Вас како што се Вашата возраст и професија за подобро да ја разберете целта на Вашата посета и да го подобриме искуството на посетителот.

Во секој случај, секогаш кога ќе побараме лични податоци од Вас што можат да се препознаат, што може да се искористат за да Ве идентификуваат како индивидуа, ние секогаш ќе нудиме објаснување зошто ги собираме информациите, како ги собираме, како ги чуваме и како планираме да ги третираме и користиме.

 

 

2 Како се користат информациите
2.1 Ние само ќе собереме и чуваме лични информации за целите кои ќе бидат наведени за време на процесот на собирање. Кога ќе завршиме со обработка на Вашите информации за наведената цел, ќе ги избришеме и уништиме за да ја осигуриме Вашата приватност.

 

3 Собирање на чувствителни податоци
3.1
На оваа интернет страница не собираме или чуваме чувствителни лични податоци кои се однесуваат на Вашето здравје, етничко потекло, верски или политички убедувања. Во редок случај кога бараме да собереме други чувствителни податоци, ќе го сториме тоа строго во согласност со локалниот закон за приватност на податоците.

 

4 Заштита на деца
4.1 Заштитата на приватноста на децата е важна. Ново Нордиск нема намера да собира лични информации од деца (како деца се дефинираат лица под 18-годишна возраст) без дозвола на родителот или старателот. Децата НЕ треба да доставуваат лични информации кои може да ги идентификуваат до Ново Нордиск без изречно одобрение од нивниот родител или старател. Кога е соодветно, ќе ги упатиме децата да не доставуваат лични податоци. Ако Вашето дете доставило лични податоци и сакате да побарате да се отстранат ваквите информации, контактирајте atrj@novonordik.com.

 

5 Како ја гарантираме безбедноста на податоците
5.1
Личните податоци се собираат на оваа интернет страница само до потребниот степен. Во ниеден случај собраните податоци не се продаваат на трети лица од која било причина.

 

 

6 Каде се обработуваат податоците?
6.1 Сите лични податоци што ги собираме може да бидат пренесени на меѓународно ниво во рамките на глобалната организација на Ново Нордиск. Имаме воспоставени внатрешни политики за да обезбедиме соодветно ниво на заштита, без оглед каде се наоѓаат Вашите податоци во Ново Нордиск.

Ве молиме, дознајте повеќе за нашите ставови во врска со заштитата на личните податоци.

 

7 Откривање на трети страни
7.1 Ние никогаш нема да пренесуваме или продаваме лични информации кои може да се искористат за идентификација на нашите посетители на трето лице.

Генерално, ќе споделуваме информации само со договорените даватели на услуги и советници. Меѓутоа, со цел да се усогласат со законските обврски, да се заштитат правата, имотот или безбедноста на Ново Нордиск, неговите вработени и други, или во случај да продадеме или ликвидираме кој било дел од деловната активност или имотот, може да се споделат лични податоци. Секое такво споделување ќе биде во согласност со законот за заштита на личните податоци.

 

8 Права на посетителот
8.1 Според правилата за заштита на податоците ги имате следниве права. За да ги искористите овие права, ве молиме контактирајте го Ново Нордиск на atrj@novonordik.com.

o Може да добиете преглед на какви лични податоци имаме за Вас;

o Може да добиете копија од Вашите лични податоци во структуриран, најчесто користен и машински читлив формат;

o Може да добиете ажурирање или корекција на Вашите лични податоци;

o Може да ги избришете или уништите Вашите лични податоци;

o Може да побарате да ја запреме или ограничиме обработката на вашите лични податоци;

o Ако веќе сте дале согласност за обработка на Вашите лични податоци, може да ја повлечете Вашата согласност во секое време. Вашето повлекување нема да влијае на законитоста на обработката извршена пред да ја повлечете Вашата согласност;

o Може да поднесете жалба за тоа како ги обработуваме Вашите лични податоци до Агенцијата за заштита на личните податоци.

Според важечкиот закон, може да има ограничувања на овие права кои не зависат од специфичните околности на активноста за обработка.
Контактирајте нè преку електронска пошта со прашања или барања во врска со овие права.

 

9 Употреба на колачиња
9.1 Може да дознаете повеќе за нашата употреба на колачиња во нашата Политика за колачиња https://www.novonordisk.mk/cookie-policy.html.

 

10 Законско одрекување

Информативни цели

Содржината презентирана на интернет страницата на Ново Нордиск е претставена исклучиво за информативни цели. Интернет страницата не Ви дава совети или препораки од каков било вид и не треба да се смета како основа за каква било одлука или акција. Се препорачува да се консултирате со професионални советници во соодветната област во однос на применливоста на кој било посебен аспект на содржината. Особено, ништо на оваа интернет страница не претставува покана или понуда за инвестирање или зделка во хартии од вредност на Ново Нордиск. Понатаму, интернет страницата обезбедува избрани информации за болести и нивно лекување. Таквите информации не се наменети како медицински совет. Таквите информации не се замена за советите на здравствен работник. Ако имате или се сомневате дека имате какви било здравствени проблеми, треба да се консултирате со вашиот матичен лекар или друг квалификуван давател на здравствени услуги.

Дадени информации „како што се“

Информациите на оваа страница се дадени „како што се“ и Ново Нордиск не дава застапувања или гаранции, изразени или имплицитни, вклучително и не ограничувајќи се на имплицираните гаранции за трговска размена, соодветност за одредена цел или непочитување. Ново Нордиск не дава никакви застапувања или гаранции за комплетноста, точноста, навременоста, достапноста, функционалноста и усогласеноста со важечките закони. Користејќи ја оваа интернет страница, прифаќате ризик информациите да бидат нецелосни или неточни или да не ги исполнуваат Вашите потреби или барања.

Одречена одговорност

Ниту Ново Нордиск ниту нашите даватели на содржини нема да бидат одговорни за каква било штета или повреда што произлегуваат од Вашиот пристап до, или неможноста за пристап до оваа интернет страница или од Вашето потпирање на какви било информации дадени на страницата. Ново Нордиск се одрекува од секаква одговорност за директна, индиректна, случајна, последователна, казнена и специјална или друга штета, изгубени можности, изгубена добивка или каква било друга загуба или штета од каков било вид. Ова ограничување вклучува оштетувања или вируси, што може да влијае на вашата компјутерска опрема. 

 

Врски до други страници

Оваа интернет страница содржи врски до други интернет страници кои не се во сопственост или под контрола на Ново Нордиск; Ве молиме, бидете свесни дека не сме одговорни за политиките за приватност на овие интернет страници или дека имаме контрола над нив. Оваа изјава за приватност се однесува само на информациите собрани на оваа интернет страница. Силно Ве охрабруваме да ги прочитате изјавите за приватност на секоја интернет страница што ја посетувате и која собира информации што можат да Ве идентификуваат.

Интернет страници кои водат до нас

Ново Нордиск не ги одобрува интернет страниците што водат до страниците на Ново Нордиск. Ново Нордиск не е одговорен за содржината на овие интернет страници или за контрола над информациите што корисниците можат да решат да ги дадат на овие страници.

Измени

Ново Нордиск го задржува своето право да измени, модифицира, замени или избрише каква било содржина или може да го ограничи пристапот или да ја прекине дистрибуцијата на оваа страница во кое било време и по сопствено право на дискреција.

Авторско право и употреба на содржина

Содржината на оваа интернет страница е сопственост на Ново Нордиск и е заштитена со закони за авторски права. Заштитените трговски марки, услужните марки, трговските имиња, логоа и производот прикажан на оваа интернет страница се заштитени ширум светот и не може употребува ниедно од нив без претходна писмена согласност од Ново Нордиск. Добредојдени сте да ја преземете содржината на оваа интернет страница, сепак, само за Ваша лична и некомерцијална употреба. Не е дозволена промена или понатамошна репродукција на содржината. Содржината инаку не може да се копира или да се користи на кој било друг начин.

Користење на прашања и коментари

Било какви прашања, коментари, предлози или какви било други комуникации, вклучително и какви било идеи, пронајдоци, концепти, техники или знаење како може да ги препратите на оваа интернет страница или на друг начин до Ново Нордиск, по електронски пат или на кој било друг начин, се на недоверлива основа и ќе стане сопственост на Ново Нордиск, што Ново Нордиск без ограничување може да го користи на кој било начин и за какви било цели, вклучително и развој, производство и/или маркетинг на стоки или услуги.

Владејачко право

Вашиот пристап и употреба на оваа интернет страница и содржината на истата ќе бидат регулирани и толкувани во согласност со важечките закони на Република Северна Македонија

11 Кого да контактирате
11.1
Ако имате какви било прашања во врска со приватноста, колачињата и законското одрекување, ако сакате да добиете увид во личните податоци што се водат за Вас, или ако имате било какви проблеми во врска со користењето на Вашите лични податоци од Ново Нордиск, можете да нè контактирате преку atrj@novonordik.com.