За да пристапите до вашиот профил надвор од процесот на апликација, потребно е да изберете   позиција на веб-страницата и да кликнете Apply now(Аплицирај сега).  Откако ќе кликнете Аплицирај сега ќе бидете пренасочени до страницата за позиции каде што можете да изберете View Profile (Види профил) од горната лента со мени, најавете се и отворете ја Jobs Applied (Апликации за работни места) лепезата. 

Откако ќе се најавите, ќе можете да ги прегледате позициите на кои сте се пријавиле, да ги прегледате вашите апликации и статусот на вашата апликација (и).  

Откако ќе се најавите на вашиот профил, ќе бидете пренасочени до екранот на профилот на кандидат, каде што можете да изберете My Documents (Мои документи).

Овде можете да поставувате документи од различни уреди, од drop box или од google drive.  Имајте предвид дека може да одржувате само една биографија во датотеката.

Одделот за барање таленти ќе ја разгледа вашата биографија и пројавениот интерес во однос на барањата на работното место.  Ако се процени дека може да продолжите понатаму со процесот, ќе ве контактира претставник од одделот за барање таленти на Novo Nordisk во врска со следните чекори. 

За потсетување, секогаш можете да го видите статусот на вашата апликација ако отидете до View Profile (Види профил) и избирање Jobs Applied(Апликации за работни места).  

Секогаш можете да го прегледате статусот на апликацијата откако ќе се најавите во системот и изберете Види профил , а потоа Апликации за работни места.