Вашето име *

Ве молиме внесете го вашето име

Вашата електронска пошта *

Мора да биде валидна e-адреса Вредноста мора да биде валидна е-пошта

Вашата порака *

Ве молиме, додајте порака

*

Your attachment is too big. You can attach up to 20MB Дозволени се следниве екстензии на датотеки .xls,.xlsx,.doc,.docx,.ppt,.pptx,.pdf,.msg,.eml,.jpeg,.png {{crossValidationError['attachment'].crossValidationErrorMessage}}
На пример, можете да прикачите слики, извештаи или други датотеки што можат да помогнат во разбирањето и постапувањето по вашата жалба. Кога приложувате документ, ве молиме бидете трпеливи при поднесувањето на вашата порака.

Одрекување од одговорност за приватноста * *

Мора да прифатите Privacy Disclaimer (Одрекување од одговорност за приватноста)
reCAPTCHA verification required

За да пристапите до вашиот профил надвор од процесот на апликација, потребно е да изберете   позиција на веб-страницата и да кликнете Apply now(Аплицирај сега).  Откако ќе кликнете Аплицирај сега ќе бидете пренасочени до страницата за позиции каде што можете да изберете View Profile (Види профил) од горната лента со мени, најавете се и отворете ја Jobs Applied (Апликации за работни места) лепезата. 

Откако ќе се најавите, ќе можете да ги прегледате позициите на кои сте се пријавиле, да ги прегледате вашите апликации и статусот на вашата апликација (и).  

Откако ќе се најавите на вашиот профил, ќе бидете пренасочени до екранот на профилот на кандидат, каде што можете да изберете My Documents (Мои документи).

Овде можете да поставувате документи од различни уреди, од drop box или од google drive.  Имајте предвид дека може да одржувате само една биографија во датотеката.

Одделот за барање таленти ќе ја разгледа вашата биографија и пројавениот интерес во однос на барањата на работното место.  Ако се процени дека може да продолжите понатаму со процесот, ќе ве контактира претставник од одделот за барање таленти на Novo Nordisk во врска со следните чекори. 

За потсетување, секогаш можете да го видите статусот на вашата апликација ако отидете до View Profile (Види профил) и избирање Jobs Applied(Апликации за работни места). 

Секогаш можете да го прегледате статусот на апликацијата откако ќе се најавите во системот и изберете  Види профил  а потоа изберете Апликации за работни места.