Ново Нордиск не врши промовира во јавноста, ниту на социјалните мрежи, ниту еден од лековите што ги става во промет во нашата земја. Поради тоа и заради осигурување соодветна употреба на нашите лекови, ве потсетуваме на потребата да ги следите насоките и советите на здравствените работници за набавка на лековите во овластен центар и да не им верувате на информациите објавени на социјалните мрежи или преку други средства во кои не учествува квалификуван здравствен работник.

Би сакале да ги потсетиме медиумите дека како фармацевтска компанија што става во промет лекови што се издават на рецепт мора да се придржуваме до регулативата. Конкретно, ниту еден од производите што ги става во промет оваа компанија не може да биде промовиран во јавноста. Без да сакаме да ја повредиме слободата на печатот, нашето придржување до прописите не обврзува да го имаме на ум ова важно ограничување во однос на огласувањето на лекови што се издаваат на лекарски рецепт.