Во 1921 година, тим канадски истражувачи ја откриле молекулата инсулин и го запалиле пламенот на иновации кои траат веќе еден век во полето на грижа за дијабетесот, што досега има спасено безброј животи.

Денес, имаме среќа што имаме подобри лекови од кога било претходно, сепак бројот на луѓе кои живеат со дијабетес продолжува да расте со алармантна стапка, што претставува значителен товар за поединците, семејствата и општествата.

Дознајте повеќе за патувањето на инсулинот

Insulin 100 years timeline

Инсулин: Епохално откритие

Фредерик Бантинг и Чарлс Бест на Универзитетот во Торонто.

Фредерик Бантинг и Чарлс Бест на Универзитетот во Торонто.

Истражувачите во Торонто успешно извлекуваат инсулин од панкреас на куче и го тестираат неговото дејство, носејќи надеж за прв пат кај луѓето со дијабетес.

Инсулин: Епохално откритие

Истражувачите во Торонто успешно извлекуваат инсулин од панкреас на куче и го тестираат неговото дејство, носејќи надеж за прв пат кај луѓето со дијабетес.
Фредерик Бантинг и Чарлс Бест на Универзитетот во Торонто.

Фредерик Бантинг и Чарлс Бест на Универзитетот во Торонто.

Прв живот спасен со инсулин

Слики на дете со дијабетес тип 1, пред и после.

Слики на дете со дијабетес тип 1, пред и после.

Леонард Томпсон, 14-годишно момче кое тежело нешто повеќе од 29 килограми, станува првото лице со дијабетес кое се лекува со инсулин. По добивањето на инјекции од Бантинг и екстрактот од Бест (опишан како густа кафеава материја), нивото на шеќер во крвта на Леонард опаѓа.

Прв живот спасен со инсулин

Леонард Томпсон, 14-годишно момче кое тежело нешто повеќе од 29 килограми, станува првото лице со дијабетес кое се лекува со инсулин. По добивањето на инјекции од Бантинг и екстрактот од Бест (опишан како густа кафеава материја), нивото на шеќер во крвта на Леонард опаѓа.
Слики на дете со дијабетес тип 1, пред и после.

Слики на дете со дијабетес тип 1, пред и после.

Аугуст и Мари Крогх

Аугуст и Мари Крогх

Почеток на производство на инсулин во Скандинавија

1923
Nordisk Insulinlaboratorium го комерцијализирале производството на инсулин откако техниките за екстракција и прочистување биле вратени назад во Данска од Канада од страна на August and Marie Krogh. Со инсулинот, лицето дијагностицирано со дијабетес сега има драматично подобрен животен век.
1923

Почеток на производство на инсулин во Скандинавија

Nordisk Insulinlaboratorium го комерцијализирале производството на инсулин откако техниките за екстракција и прочистување биле вратени назад во Данска од Канада од страна на August and Marie Krogh. Со инсулинот, лицето дијагностицирано со дијабетес сега има драматично подобрен животен век.
Аугуст и Мари Крогх

Аугуст и Мари Крогх

Ново Нордиск производство на инсулин во 1930.

Ханс Кристиан Хагедорн

Ханс Кристиан Хагедорн

NPH инсулинте го намалиле теретот од терапијата

1946
Ханс Кристиан Хагедорн го открива NPH (neutral protamine Hagedorn) инсулинот, кој ги пролонгира ефектите на инсулинот, што значи дека луѓето со дијабетес ќе има помалку инјекции.
1946

NPH инсулинте го намалиле теретот од терапијата

Ханс Кристиан Хагедорн го открива NPH (neutral protamine Hagedorn) инсулинот, кој ги пролонгира ефектите на инсулинот, што значи дека луѓето со дијабетес ќе има помалку инјекции.
Ханс Кристиан Хагедорн

Ханс Кристиан Хагедорн

Ново Нордиск производство на инсулин во 1940.

Нова ера во разбирањето на дијабетесот

На истражувачите им станува јасно дека постојат неколку видови на дијабетес и дека дијабетесот тип 2 е најраспространет. Иновациите во лековите сега се насочени кон решавање на посебните карактеристики на различните видови на дијабетес и развој на лекови специјално за третман на дијабетес тип 2.

Нова ера во разбирањето на дијабетесот

На истражувачите им станува јасно дека постојат неколку видови на дијабетес и дека дијабетесот тип 2 е најраспространет. Иновациите во лековите сега се насочени кон решавање на посебните карактеристики на различните видови на дијабетес и развој на лекови специјално за третман на дијабетес тип 2.

Ames Reflectance Meter

Ames Reflectance Meter

Пренослив мерач на гликоза, го симплифицира мониторингот на дијабетес

1970
Пренослив само-мониторинг мерач на гликоза (SMBG), го олеснува управувањето на луѓето кои живеат со дијабетес преку користење на лентички дома.
1970

Пренослив мерач на гликоза, го симплифицира мониторингот на дијабетес

Пренослив само-мониторинг мерач на гликоза (SMBG), го олеснува управувањето на луѓето кои живеат со дијабетес преку користење на лентички дома.
Ames Reflectance Meter

Ames Reflectance Meter

Лабараторија, Багсваерд, Данска.

Лабараторија, Багсваерд, Данска.

HbA1C in clinical practice

1970
HbA1C – the average blood glucose level during the past 120 days – becomes the primary means of assessing blood glucose management and enables physicians to critically assess the impact of lifestyle changes and medication on long-term health outcomes.
1970

HbA1C in clinical practice

HbA1C – the average blood glucose level during the past 120 days – becomes the primary means of assessing blood glucose management and enables physicians to critically assess the impact of lifestyle changes and medication on long-term health outcomes.
Лабараторија, Багсваерд, Данска.

Лабараторија, Багсваерд, Данска.

Прв комерцијално достапен хуман инсулин

1982
Insulin becomes the first therapeutic protein to be created using recombinant DNA technology. This ‘human insulin’ is identical to the insulin produced by our bodies, is highly purified and can be produced in unlimited quantities, greatly expanding access for people with diabetes.
1982

Прв комерцијално достапен хуман инсулин

Insulin becomes the first therapeutic protein to be created using recombinant DNA technology. This ‘human insulin’ is identical to the insulin produced by our bodies, is highly purified and can be produced in unlimited quantities, greatly expanding access for people with diabetes.
Patient with an insulin pump.

Patient with an insulin pump.

The first “mini” insulin pump

1983
First developed in the 1960s, insulin pumps become widely available in the 1980s, ensuring people with diabetes can benefit from having their insulin released as and when required throughout the day. In the future, many will even work in concert with continuous glucose monitoring systems (CGM).
1983

The first “mini” insulin pump

First developed in the 1960s, insulin pumps become widely available in the 1980s, ensuring people with diabetes can benefit from having their insulin released as and when required throughout the day. In the future, many will even work in concert with continuous glucose monitoring systems (CGM).
Patient with an insulin pump.

Patient with an insulin pump.

Полесно и побезбедно управување - првото инсулинско пенкало

Novo шприцот од 1925 година и првото помагало NovoPen® од 1985 година.

Novo шприцот од 1925 година и првото помагало NovoPen® од 1985 година.

Првото пенкало со инсулин го подобрува квалитетот на животот на луѓето кои живеат со дијабетес со елиминирање на потребата за незгодни стаклени шприцеви. Конечно, луѓето имаат дискретни и прецизни средства за само-администрирање на вистинската доза на инсулин кога е потребно.

Полесно и побезбедно управување - првото инсулинско пенкало

Првото пенкало со инсулин го подобрува квалитетот на животот на луѓето кои живеат со дијабетес со елиминирање на потребата за незгодни стаклени шприцеви. Конечно, луѓето имаат дискретни и прецизни средства за само-администрирање на вистинската доза на инсулин кога е потребно.
Novo шприцот од 1925 година и првото помагало NovoPen® од 1985 година.

Novo шприцот од 1925 година и првото помагало NovoPen® од 1985 година.

Introduction of first generation insulin analogues

1996
Insulin analogues – a range of rapid-acting, long-acting and premixed formulations – are created to more closely mimic the body’s natural pattern of releasing insulin. Analogue insulins have modifications that ensure more predictable absorption, making it easier for people to plan around mealtimes, avoid low blood sugar levels and reduce the risk of weight gain.
1996

Introduction of first generation insulin analogues

Insulin analogues – a range of rapid-acting, long-acting and premixed formulations – are created to more closely mimic the body’s natural pattern of releasing insulin. Analogue insulins have modifications that ensure more predictable absorption, making it easier for people to plan around mealtimes, avoid low blood sugar levels and reduce the risk of weight gain.
InDuo combination insulin delivery device and blood sugar monitor from 2001.

InDuo combination insulin delivery device and blood sugar monitor from 2001.

First CGM system approved

1999
The first continuous glucose monitoring (CGM) device for reading blood glucose levels is approved by the FDA, bringing hope to people with diabetes who want to gain more control over their health.
1999

First CGM system approved

The first continuous glucose monitoring (CGM) device for reading blood glucose levels is approved by the FDA, bringing hope to people with diabetes who want to gain more control over their health.
InDuo combination insulin delivery device and blood sugar monitor from 2001.

InDuo combination insulin delivery device and blood sugar monitor from 2001.

Beyond insulin: new treatment options for type 2 diabetes

2005
Treatment options take type 2 diabetes care beyond blood sugar control with the introduction of GLP-1 agonists and, later, SGLT-2 inhibitors. The GLP-1 class of medicines reduce blood sugar levels by enhancing the natural secretion of insulin while also reducing appetite and food intake.
2005

Beyond insulin: new treatment options for type 2 diabetes

Treatment options take type 2 diabetes care beyond blood sugar control with the introduction of GLP-1 agonists and, later, SGLT-2 inhibitors. The GLP-1 class of medicines reduce blood sugar levels by enhancing the natural secretion of insulin while also reducing appetite and food intake.

Novo Nordisk R&D liraglutide GLP-1, 2008.

Воведување на нова генерација инсулински аналози

Ајше Наз Бајкал има дијабетес тип 1 и живее во Турција.

Ајше Наз Бајкал има дијабетес тип 1 и живее во Турција.

Со своите подобрени профили, инсулинските аналози од новата генерација нудат поголема флексибилност и го намалуваат дневниот товар на грижата за дијабетесот. Инсулините со ултра долго дејство го намалуваат бројот на инјекции и ризикот од хипогликемија со тоа што лекот се ослободува многу бавно, додека инсулините со ултра брзо дејство се погодни за намалување на потребата од планирање на времето на јадење.

Воведување на нова генерација инсулински аналози

Со своите подобрени профили, инсулинските аналози од новата генерација нудат поголема флексибилност и го намалуваат дневниот товар на грижата за дијабетесот. Инсулините со ултра долго дејство го намалуваат бројот на инјекции и ризикот од хипогликемија со тоа што лекот се ослободува многу бавно, додека инсулините со ултра брзо дејство се погодни за намалување на потребата од планирање на времето на јадење.
Ајше Наз Бајкал има дијабетес тип 1 и живее во Турција.

Ајше Наз Бајкал има дијабетес тип 1 и живее во Турција.

Discovering and developing new protein and peptide-based therapies.

Discovering and developing new protein and peptide-based therapies.

First oral GLP-1 treatment for type 2 diabetes

2019
A major breakthrough that further expands treatment options and reduces barriers, this innovative tablet eliminates the need for injections with GLP-1 – a welcome relief for many people living with type 2 diabetes.
2019

First oral GLP-1 treatment for type 2 diabetes

A major breakthrough that further expands treatment options and reduces barriers, this innovative tablet eliminates the need for injections with GLP-1 – a welcome relief for many people living with type 2 diabetes.
Discovering and developing new protein and peptide-based therapies.

Discovering and developing new protein and peptide-based therapies.

Mandy Marquardt has type 1 diabetes, rides for Team Novo Nordisk and lives in USA.

2021 година и подалеку

What’s next?

Додека гледаме кон иднината, гледаме нови третмани и иновации во помагалата што ќе донесат поголема флексибилност и похолистички пристап кон грижата за дијабетесот. Базални инсулини што се даваат еднаш неделно, чувствителни на гликоза и кардио-протективни инсулини, третмани за орална употреба од следната генерација, нови дигитални здравствени решенија, трансформациони терапии со матични клетки, па дури и надеж за куративен третман во иднина, се дел од нашиот напор да го победиме дијабетесот.

2021 година и подалеку

What’s next?

Додека гледаме кон иднината, гледаме нови третмани и иновации во помагалата што ќе донесат поголема флексибилност и похолистички пристап кон грижата за дијабетесот. Базални инсулини што се даваат еднаш неделно, чувствителни на гликоза и кардио-протективни инсулини, третмани за орална употреба од следната генерација, нови дигитални здравствени решенија, трансформациони терапии со матични клетки, па дури и надеж за куративен третман во иднина, се дел од нашиот напор да го победиме дијабетесот.