Наведени работни места

Наведени работни места

Имајте предвид дека нашиот систем за вработување ќе подлежи на активности за одржување од 18 декември 2020 година до 22 декември 2020 година и од 31 декември 2020 година до 4 јануари 2021 година. Во овој период, нема да можете да аплицирате за работни места. Позициите на програмата за дипломирани не се засегнати и сѐ уште можете да аплицирате за овие места. Подолу можете да ги видите нашите  отворени работни места.